Mitä on naprapatia?

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija.

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija, joka on erikoistunut tuki-ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapaatin käyttämiä hoitomuotoja ovat muun muassa nivelten manipulaatio ja mobilisaatio, hieronta, lihasvenytystekniikat sekä harjoitusterapia.

Vastaanottokäynnin lähtökohta on löytää vaivalle syy, jota lähdetään hoitamaan. Tämän päämäärän saavuttamiseksi käytetään neurologisia -, ortopedisiä – ja verisuoniston toimintaa testaavia testejä. Oikean diagnoosin löytäminen mahdollisimman varhain ennaltaehkäisee kipujen kroonistumista ja vähentää hoidon kustannuksia.

Naprapaatin työssä korostuukin kliinisen testaamisen taito sekä erotusdiagnostiikka eri vaivojen ja sairauksien välillä. Tämä antaa hoidolle hyvät ja turvalliset lähtökohdat, mitään ei hoideta tutkimatta tai perustelematta. Mikäli vaivalle ei löydy loogista selitystä kliinisen testaamisen keinoin, ohjaa naprapaatti potilaan lisätutkimuksiin.

Lisätietoja naprapatiasta löytyy sivulta http://www.naprapaattiyhdistys.fi/.

Suomessa koulutus kestää neljä vuotta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi naprapaatiksi voi opiskella myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Naprapaatti on nimikesuojattu ja Valviran rekisteröimä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kuvat: Arto Arvilahti, https://www.artoarvilahti.fi/