Hoitomuodot

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija.

Manuaalinen terapia tarkoittaa terapeutin käsillä suorittamaa passiivista hoitoa. Naprapaatin käyttämiä passiivisia hoitomuotoja ovat muun muassa hieronta, lihasenergia- ja lihasvenytystekniikat, nivelten mobilisaatio ja manipulaatio. Aktiivisena hoitomuotona käytetään lääkinnällistä harjoitusterapiaa.

Manipulaatio

Manipulaatiossa niveleen kohdistetaan nopea impulssi, jonka tarkoituksena on normalisoida nivelen liikettä ja vähentää kipua. Selkärankaan tehtävä impulssi pyritään kohdistamaan erilaisten lukitustekniikoiden avulla nikamaväliin, jonka liike on jostain syystä rajoittunut. Se ei siis ole sattumanvaraista ”rusauttelua” vaan spesifiä selkärangan hoitamista. Se ei myöskään ole hoidon itsetarkoitus vaan manipulaatioon päädytään silloin jos potilaan oireiden uskotaan liittyvän liikerajoitukseen ja se on turvallista suorittaa. Tässä kuten muissakin hoitomuodoissa perustana on huolellinen potilaan tutkiminen.

Manipulaatioon saattaa liittyä ennakkoluuloja ja pelkoja. Komplikaatioriski on kuitenkin erittäin pieni ja julkisuuteen nousseiden ikävien tapausten taustalla on useimmiten ollut riittämätön terapeutin ammattitaito ja puutteellinen tutkiminen.

Naprapaatin suorittamana manipulaatio on tehokas ja turvallinen hoitomuoto.

Mobilisaatio

Nivelen mobilisaatio tähtää samaan kuin manipulaatiokin, mutta ilman nopeaa impulssia. Nivelen liikelaajuutta pyritään parantamaan erilaisilla niveleen kohdistuvilla pumppailuilla ja pidoilla.

Niin kuin manipulaatiokin, mobilisaatio on tehokasta ja turvallista nivelten liikerajoituksien hoitoa.

Pehmytkudoskäsittely

Erilaisia pehmytkudostekniikoita naprapaatti käyttää usein ennen mobilisaatiota tai manipulaatiota. Tälläisiä ovat muun muassa hieronta, lihasenergia- ja venytystekniikat. Tarkoituksena on rentouttaa lihasta ja vähentää mahdollisesti niistä johtuvaa kipua.

 

Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lääkinnällinen harjoitusterapia on naprapaatin käyttämä aktiivinen, potilaan itse suorittama hoitomuoto. Naprapaatti ohjaa potilaalle koti- tai kuntosaliharjoitteita, joilla potilas pystyy itse vaikuttamaan vaivasta toipumiseen. Hoidon onnistumisen kannalta potilaan aktiivinen osallistuminen paranemisprosessiin on ensiarvoisen tärkeää.